با تشکر از تیم متخصص فیت کلینیک که با پشتیبانی خوبشون و برنامه های عالیشون تونستم در این مدت 8 کیلو وزنم را کم کنم.